Visie & Missie

Visie

Door het aanbieden van kleinschalige dagbesteding, waar één begeleider zorg draagt voor maximaal drie á vier medewerkers, richten we ons op het aanleren van sociale en praktische vaardigheden binnen een specifiek vakgebied. Dit zijn vaardigheden waarmee onze medewerkers een stap verder komen in onze, soms ingewikkelde, samenleving. We bereiden onze medewerkers voor op de reguliere werksituatie en waar mogelijk begeleiden wij hen ná ons hulpverleningstraject richting een andere (betaalde) werkplek. Uiteraard bieden wij een permanente veilige werkplek aan hen voor wie doorstroom naar een andere werkplek niet mogelijk is. Om welke reden dan ook.

Missie

Wij geloven in persoonlijke en mensgerichte zorg zonder hokjes en vastliggende werkwijzen en methodes. Bisonder Gewoon richt zich op de cliënt (bij ons medewerker) en de achterliggende behoefte aan erkenning en de wens om gezien en gehoord te worden. Het is onze missie om voor al onze medewerkers een passende werk- of stageplek te realiseren, met oog voor wat hij/zij nodig heeft. Een plek waar iemand zich veilig, geborgen en waardevol mag voelen. Een plek waar jij je kunt ontwikkelen en vaardigheden aangeleerd krijgt die bij uitstroom ergens anders ingezet kunnen worden. Dit zodat je binnen een veilige setting kunt ervaren wat de samenleving vraagt binnen het (reguliere) werkcircuit.

👩🧑Persoonlijk 

💗Betrokken 

🔄Professionaliteit & kwaliteit 

🤝Samenwerking 

🧐🧠Verantwoordelijkheid 

👨‍🦯👩‍🦽Waardigheid