Onze werkwijze

Vaste methodiek

Bij Bisonder Gewoon werken we niet met een vaste methodiek. Wij kijken veel liever naar wat onze cliënten individueel van ons nodig hebben en passen onze werkwijze daarop aan. Er wordt kritisch gekeken naar de behoefte van de cliënt op het gebied van benaderingswijze.

Onze zorg start dan ook altijd met het voeren van een intakegesprek. Onze zorgcoördinator probeert in dat eerste gesprek in te schatten wat de hulpvraag is en op welke wijze de cliënt ondersteunt dient te worden. Wanneer de cliënt besluit over te willen gaan tot werken bij ons, en wij denken de hulpvraag te kunnen beantwoorden, plannen we eerst een moment om mee te kijken.

We willen graag zeker zijn dat de cliënt zich thuis voelt en dat wij de gevraagde hulp ook daadwerkelijk kunnen bieden. Voor we over kunnen gaan tot het tekenen van de overeenkomst, is er een indicatie nodig. Deze kan aangevraagd worden bij de Gemeente waarin de cliënt woont.

In een gesprek met een zorgconsulent wordt bepaald welke zorg er nodig is en hoe dit het beste geregeld kan worden. Voor een langdurige zorgvraag wordt er doorverwezen naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met de zekerheid op een indicatie, kan de start van de zorg in gang gezet worden. Er wordt een werkrooster gemaakt en een persoonlijk begeleider toegewezen. Twee keer per jaar wordt de geboden zorg geëvalueerd.